Progress & price? ~ Relaxační potěšení těla, mysli i ducha 

pro ČEŠTINU prosím posunte dolů-
 

My Blissful Body Tantra Massage (in short, whole body massage including a pleasurable lingam / penis massage) combines principles of tantra, tao and meditation, with gentle & stimulating motion,  aromatherapy (optional) and deeply relaxing oil massage. 

We have an incredible capacity for pleasure. We need to be fully aware and present to tap into it.

  The purpose of my massage sessions is to open all the pathways, joints, energy centers so the blood and energy in the body can flow freely. Your deeper relaxation helps you to become aware of the sensual energy moving through your body and increases your capacity to recieve and be nourished by it. My hands are like guiding magick that will awaken your sensual juices and slowly built them up. This built-up core energy is then spread throughout the body, harmonising the whole. It is a wonderfully uplifting experience. (Warning:) This process may cause a lot of sexual stimulation and feel highly erotic; but don't worry...

Since deep, uninhibited breathing is necessary to help this energy flow, breath-work is encouraged in the massage session. Clients who continue with deep, slow, wave-like breathing during the massage are more likely to experience full-body wave-like orgasms. Nice!

Learn to LET GO and just BE and FEEL the Magic unfold! Be filled with potent divine creative energy that is yours to have!

PRICES:

 90 min from 130 Euro; Couples 300 Euro   Prostate massage: + 500 Czk 

 90min : 3 300 Czk  120min: 4 400 Czk 

---------------------

VĚDOMÉ Sebeobjevování:

 Tělo je náš moudrý rádce a skrze doteky k nám může přicházet nejen spousta potěšení a blaha, ale i hodně léčivé energie.

 Masáž  je prováděna vědomě, s plnou pozorností, v atmosféře klidu, bezpečí a pohody. K naladění slouží sprcha a krátké sdílení před masáží, kdy můžete vyjádřit své pohnutky, záměr, přání atd. Pak se položíte na lehátko a následuduje sladění energií. Důležité je odstranit napětí z těla, aby se tak plně zrelaxovalo a naladilo na přijímání.

Odstraníte-li ze své mysli vnější rušivé vlivy, starosti i možné očekávaní a prostě jen vnímáte svoji přítomnost, je čas na zjemnění a rozšíření prožitku myslů a vnímání proudění sexuální energie prostřednictvím „hry doteků“. Vše se děje podle odpovědí vašeho těla, jemně, bez jakéhokoliv nátlaku. Intimní masáž může být i nemusí součástí prožitkové tantra masáže, po celou dobu vás vnímám energeticky ve své celistvosti, se vším, co k vám patří. Máte možnost zažít nové rozměry sebeuvědomění, přijímání, hlubokou relaxaci, zvětšení potěšení a rozšíření vzrušení do každé částí vašeho těla,  spojení se se svým zdrojem inspirace, kreativity, vitality, zakotvení vědomé přítomnosti ve svém těle a zavnímat vlastní sexualitu jiným způsobem. Tantra masáž dokáže člověka dovést i k duchovním prožitkům. Může probíhat pokaždé jinak a vaše zážitky mohou být pokaždé jiné. Každý muž i žena je vnímán jako jedinečná bytost. Masáž spojuje tělo, duši, srdce a sexualitu v jeden jediný celek. U prožitkové masáži nedochází ke vzájemné výměně doteků. Doteky poskytuji pouze já jako masérka, vy jste plně v sobě. Na závěr si během relaxace chvilku odpočinete a budete si o svých prožitcích moci se mnou pohovořit.

Přečtete si jak znásobit slast na maximum? Masáž prostaty?- více zde