Význam Tantry

Slovo tantra znamená “nástroj expanze”. Tantra je starověká tradice, pocházející z Indie a Tibetu, která nás učí přijetí naší sexuální energie, živosti a radosti jako spirituální cesty k otevření bran vyššího vědomí a extáze.

V naší západní civilizaci nám tantra také pomáhá léčit naše sexuální zranění, ať již pocházejí z represe, posedlosti, zneužití či potlačování. Ukazuje nám, jak se těšit z erotické energie prostřednictvím zážitků radostné a meditativní bezcílovosti.

 

Erotika je dnes všeobecně považována za něco „nízce“ živočišného, co je třeba nejprve obalit „vyšším“ obalem společenských a citových vazeb, emoční sounáležitostí atd. Teprve poté jsme ji schopni akceptovat společensky i vnitřně jako něco „čistého“ a obohacujícího.

Tantra erotiku nevnímá jako projev „nízkých pudů“, ale jako úžasně bohatý prostor pro tělesné prožitky, prožitky vzájemnosti, rozvoj vnitřní tělesné i duchovní síly. Sexuální energie je jedna z nejsilnějších, které působí v našem těle. Jejím poznáním a ovládáním dostáváme významný nástroj k harmonizaci, posílení a léčení sebe, jako tělesně-duchovní bytosti.
 

Tantrická masáž pracuje s energetickým tělem a je iniciací do naší podstaty, kterou je energetické bytí, posvátná bytost ohně a světla. Tato iniciace nebo zjevení je skutečným účelem naší sexuální energie, je to touha splynout s něčím větším a krásnějším, než je naše ego.

V poslední době se tantra masáži říká také celostní smyslná masáž 
Tantra masáž je ucelený rituál přijetí a uctívání těla i božského principu v nás.
Tantra masáž je masáž celistvá, plná něžných doteků, ve kterých se ocitá celé Vaše tělo. Přirozenou součástí tantra masáže může být intimní masáž.


Tantra masáže otevírají cestu k intenzívnějšímu vnímání, prožívání a prociťování sebe sama. Celá Vaše bytost, celé Vaše já se postupně ocitá v uvolnění, plynutí, vzrušení i potěšení. V těle se objevují  dosud nepoznané pocity.
Tantrické masáže Vás překvapí svoji jemností, měkkostí, energetickým nábojem, hloubkou i silou. 

Je to specifický rituál dávání a přijímání doteků. Je to naladění na určitý neobvyklý způsob vnímání a tím i přístup k jindy nedostupným zážitkům. Je to velmi příjemný prožitek sebe sama, svého těla, své duše a jejich provázanost. Okamžiky, kdy se můžete ponořit zcela do sebe.


Cílem tantry není dosažení orgasmu, který je pouhým uvolněním pnutí, ale dosažení duchovní extáze vycházející z nejhlubšího nitra, přinášející pocity štěstí při dosažení jednoty duše a těla.

Tantra je praktická cesta, která přináší do osobního i partnerského života radost z uvědomění si vlastního fyzického těla a emocí.